• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Veiligheid

Ons motto is “we werken veilig of we werken niet”. Veiligheid vormt een belangrijk onderdeel van het totale bouwproces. Ons bedrijf is VCA-P gecertificeerd alsmede voor de SCL-light trede 2, waarmee de zorg voor veiligheid systematisch in de organisatie van ons bedrijf is verankerd.

Veiligheid

De zorg voor veiligheid staat ook niet stil. Het voortdurende doel is om de zorg voor veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Door middel van het onderhouden en uitbreiden van de kennis van onze medewerkers en het advies en toezicht van deskundigen worden de gestelde doelen verwezenlijkt. Ons veiligheidssysteem wordt bewaakt door onze interne Safety Manager en een tweetal certificerende instellingen die bewaken of wij voldoen aan de VCA-P en de Safety Culture Ladder. Door gedegen opleiding en instructie, goed toezicht, juiste bouwmethoden en planning, passende beschermingsmiddelen en gekeurd materieel wordt getracht alle mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Op onze bouwplaatsen gelden daarnaast ook onze Life Saving Rules.

Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor ons, dat we een project realiseren in overeenstemming met de eisen en wensen van de opdrachtgever volgens de nieuwste technieken en de geldende (wettelijke) voorschriften. Het gaat daarbij niet alleen om het eindresultaat van het project, maar ook om het verloop van het projectproces vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad van een project wordt een projectgericht kwaliteitsplan opgesteld. Door het toepassen van dit kwaliteitsplan worden de vastgestelde project- specifieke kwaliteitseisen geborgd.

Naast de projectgerichte kwaliteitsplannen heeft ons bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm ISO 9001: 2015. In het systeem is vastgelegd hoe de zorg voor kwaliteit en de continue verbetering daarvan binnen onze organisatie is geregeld.

Milieubeleid

De zorg voor het milieu is naast de zorg voor veiligheid en gezondheid een integraal onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. In alle fasen van het bouwproces houden wij rekening met milieuaspecten. In het ontwerp wordt in het materiaalgebruik en in de keuze van de toe te passen bouwmethode rekening gehouden met de door de opdrachtgever verwachte levensduur, het beoogde gebruik en de aanpasbaarheid / flexibiliteit van een gebouw.

In de voorbereiding van de uitvoering van een project worden mogelijke milieurisico’s (bijvoorbeeld bij een project op het terrein van een chemisch bedrijf ) zorgvuldig in kaart gebracht. Ook worden nauwkeurige uitvoeringstekeningen en –documenten gemaakt om restafval en transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de uitvoering van een project scheiden we het afval met zorg en nemen we de nodige maatregelen om de verspreiding van afval naar de omgeving te voorkomen. We proberen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken tijdens de uitvoering. De bouwplaats wordt planmatig ingericht en voortdurend netjes gehouden ten gunste van de aangevoerde materialen, het gebouw en de omgeving.

Webontwikkeling: Convident