• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Bouwen zoals het moet zijn

Aannemersbedrijf Lamein BV

Bouwen zoals het moet zijn

Lamein BV

Bijna 100 jaar ervaring in het realiseren van complexe industriële bouwwerken

Aannemersbedrijf Lamein-BV is een innovatief bouwbedrijf met bijna 100 jaar ervaring in het realiseren van complexe industriële bouwwerken in Noord Nederland. Optimaal en duurzaam kwaliteitsbeleid staan hoog in het vaandel.

Wij zijn gericht op een continue verbetering van het bouwproces met een positieve instelling

Wij werken veilig of wij werken niet

De zorg voor veiligheid staat ook niet stil. Het voortdurende doel is om de zorg voor veiligheid en de daadwerkelijke veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Door middel van het onderhouden en uitbreiden van de kennis van onze medewerkers en het advies en toezicht van deskundigen worden de gestelde doelen verwezenlijkt. Ons veiligheidssysteem wordt bewaakt door onze interne Safety manager. Om de veiligheid te blijven bewaken en optimaliseren voldoen wij tevens aan de VCA-Petrochemie en de Veiligheidsladder trede 2, zie ook onder certificering.

Wij maken onze beloftes waar

Kwaliteit betekent voor ons, dat we een project realiseren in overeenstemming met de eisen en wensen van de opdrachtgever volgens de nieuwste technieken en de geldende (wettelijke) voorschriften. Het gaat daarbij niet alleen om het eindresultaat van het project, maar ook om het verloop van het projectproces vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering. Afhankelijk van de grootte en de moeilijkheidsgraad van een project wordt een projectgericht kwaliteitsplan opgesteld. Door het toepassen van dit kwaliteitsplan worden de vastgestelde project- specifieke kwaliteitseisen geborgd. Naast de projectgerichte kwaliteitsplannen heeft ons bedrijf een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de norm NEN-EN-ISO 9001: 2015, zie ook onder certificering. In dit systeem is vastgelegd hoe de zorg voor kwaliteit en de continue verbetering daarvan binnen onze organisatie is geregeld.

Wij werken om de natuur te beschermen

De zorg voor het milieu is naast de zorg voor veiligheid en gezondheid een integraal onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. In alle fasen van het bouwproces houden wij rekening met milieuaspecten. In het ontwerp wordt in het materiaalgebruik en in de keuze van de toe te passen bouwmethode rekening gehouden met de door de opdrachtgever verwachte levensduur, het beoogde gebruik en de aanpasbaarheid / flexibiliteit van een gebouw. In de voorbereiding van de uitvoering van een project worden mogelijke milieurisico’s (bijvoorbeeld bij een project op het terrein van een chemisch bedrijf ) zorgvuldig in kaart gebracht. Ook worden nauwkeurige uitvoeringstekeningen en –documenten gemaakt om restafval en transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de uitvoering van een project scheiden we het afval met zorg en nemen we de nodige maatregelen om de verspreiding van afval naar de omgeving te voorkomen. We proberen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken tijdens de uitvoering. De bouwplaats wordt planmatig ingericht en voortdurend netjes gehouden ten gunste van de aangevoerde materialen, het gebouw en de omgeving.

Enteral Nutrition Stage 4

Voor de uitbreiding van de vestiging van Fresenius Kabi te Emmer-Compascuum is het project “EN stage 4” geïntroduceerd; een omvangrijke verbouw van bestaande productiehallen, kantoren en laboratoria, met daarnaast een groot deel nieuwbouw. Dit alles voor het installeren en inrichten van geavanceerde (high-care) productielijnen.

Aannemersbedrijf Lamein verricht bouwkundige werkzaamheden voor de uitbreiding van de productielijnen, uitbreiding van de kantorencapaciteit en het uitvoeren van gevelrenovaties, met name op het gebied van brandwerendheid.

Bekijk volledig project
Webontwikkeling: Convident