• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Lamein behaalt certificaat SCL-light

Lamein behaalt het certificaat voor de veiligheidsladder SCL-light trede 2

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben met elkaar afgesproken om veiligheid in de keten te verbeteren door toepassing van Safety Culture Ladder. In aanbestedingen kan een bepaalde trede verplicht worden gesteld voor (onder)aannemers. Dit gaat in op 1 januari 2022.

Op basis van de waarde van het contract en bijbehorend risicoprofiel (hoog/medium/laag risico) moet men voldoen aan een bepaalde vorm van verificatie. Dit kan leiden tot de eis voor een volledig certificaat (SCL), een statement (SCL Light) of een self-assessment (Approved Self Assessment).

Gezien de omvang en risicoklasse van onze werken past niveau medium het beste bij ons bedrijf, oftewel een statement SCL-light. De audit is uitgevoerd door het NCI en deze heeft ons bedrijf positief beoordeeld. Op 7 november 2021 hebben wij het certificaat in ontvangst mogen nemen. Ook de herhalingsaudit in oktober 2022 hebben wij met positief resultaat af mogen sluiten zodat ons certificaat weer met een jaar is verlengd.

Wij als Lamein zullen ons ook op dit terrein verder ontwikkelen en gaan op naar de volgende trede!

Webontwikkeling: Convident