• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Algemene Voorwaarden

Aannemersbedrijf Lamein kent diverse contractvormen. Variërend van aannemerscontracten, bouwteamcontracten en Turn-Key overeenkomsten met onze opdrachtgever tot contracten tot uitvoering van werken en leveranties met onderaannemers en leveranciers. Daardoor zijn ook verschillende voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Voor de aanneming van werken kunnen bijvoorbeeld de UAV 1989, de UAV 2012 of de UAV-GC van toepassing zijn. Ook kunnen aangepaste voorwaarden van toepassing zijn indien deze overeengekomen zijn met de betreffende partij. Eventuele aanvullende voorwaarden of bepalingen worden vermeld in de offerte.

Indien geen andere voorwaarden zijn genoemd of overeengekomen, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.  Dit zijn de voorwaarden van Bouwend Nederland: AVA 2013, herzien december 2014. Deze kunt u hieronder inzien. Naast de Nederlandstalige versie is er ook een Engels- en Duitstalige versie.

Algemene Bepalingen

Naast de algemene voorwaarden kunnen nog aanvullende voorwaarden of algemene bepalingen van toepassing zijn. Deze worden opgenomen in de offerte, aangezien deze per situatie kunnen verschillen.

Voorwaarden voor Onderaanneming

Voor het uitbesteden van werkzaamheden aan onderaannemers hanteren wij de Voorwaarden voor Onderaanneming behorende bij de Modelovereenkomst van onderaanneming 1993, opgesteld door AVBB en FAANB.

Webontwikkeling: Convident