• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Engineering

Op basis van de wensen, eisen en mogelijkheden van de opdrachtgever en het gebouw (indien het om de aanpassing van een bestaand gebouw gaat) stellen de engineers de uitgangspunten voor het ontwerp vast.

Aan de hand van deze uitgangspunten wordt een ontwerp gemaakt en verder uitgewerkt. De opdrachtgever wordt nauw bij het ontwerpproces betrokken. Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van 3-dimensionale modellen, waaraan de gegevens van bij het project betrokken partijen worden toegevoegd. Aansluitend op de engineeringswerkzaamheden kunnen we een omgevingsvergunning aanvragen inclusief het verzorgen van alle benodigde tekeningen, documenten en rapporten.

Webontwikkeling: Convident