• Bouwen zoals het moet zijn
  • De Vosholen 2c
  • 9611 KR Hoogezand

Beleid

Het beleid van de directie is erop gericht dat de organisatie van aannemersbedrijf Lamein BV het kwaliteitsmanagementsysteem en de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uitvoert en continu verbetert.

Met gedegen opleiding en instructie, goed toezicht, toepassing van geschikte bouwmethoden, uitgekiende planning, passende beschermingsmiddelen en gekeurd materieel willen wij alle mogelijke risico’s tot een minimum beperken.

De directie draagt de primaire verantwoordelijkheid voor het streven naar kwaliteit en de VGM-zorg en ziet dit als een belangrijk onderdeel van het ondernemingsbeleid.

Webontwikkeling: Convident